Stanley-Boyd

Stanley-Boyd

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 1
 • 2
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  5:00pm
  @Stanley-Boyd High School
 • 3
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Colby Middle School
 • 4
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
 • 5
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Stanley-Boyd High School
  Stanley Elementary Gym

 • 6
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  7:00pm
  @Mondovi High School
 • 7
 • 8
 • 9
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  5:00pm
  (Rescheduled)
  @Mondovi High School
 • 10
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  4:15pm
  (Cancelled)
  @Stanley-Boyd High School
  Stanley Elementary Gym

 • 11
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
 • 12
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Greenwood High School
 • 13
  TBD
  Level 4
  3:30pm - 6:00pm
  @Stanley-Boyd High School Gym
  7:00pm
  @Colby High School
  FOOTBALL FIELD

 • 14
 • 22
 • 23
  TBD
  @Stanley-Boyd High School
  TBD
  @Stanley-Boyd High School
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
 • 24
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
  6:00pm
  @Stanley-Boyd High School
  Stanley-Boyd High School Gym

  7:30pm
  @Stanley-Boyd High School
  Stanley-Boyd High School Gym

 • 25
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
 • 26
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
 • 27
  TBD
  (Cancelled)
  @Altoona High School
  Northland Pine vs. Stanley-Boyd Newman Catholic vs Wausau West
  TBD
  (Cancelled)
  @Altoona High School
  Northland Pine vs. Stanley-Boyd Newman Catholic vs Wausau West
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
  6:30pm
  (Cancelled)
  @Wausau West High School
  Northland Pine vs. Stanley-Boyd at 6:15 pm Newman Catholic vs Wausau West at 8:00 pm
 • 28
  TBD
  (Cancelled)
  @Altoona High School
  Loser game 1 vs Loser Game 2 Winner game 1 vs Winner Game 2
  TBD
  (Cancelled)
  @Altoona High School
  Loser Game 1 vs. Loser Game 2 Winner Game 1 vs Winner Game 2
  10:00am - 12:00pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
  6:30pm
  (Cancelled)
  @Wausau West High School
  Loser Game 1 vs Loser Game 2 6:15 pm Winner Game 1 vs. Winner Game 2 8:00 pm
 • 29
 • 30
  3:30pm
  @Stanley-Boyd Middle School Gym
  Practice
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5